Techniki manipulacyjne, wykorzystywane są w wielu koncepcjach medycyny manualnej, w tym osteopatii, chiropraktyce i wielu metodach terapii manualnej. Przed zbudowaniem odpowiedniej bariery w stawie należy skupić się na ułożeniu ciała pacjenta, własnego oraz stołu. Nabudowanie bariery która ma służyć technice manipulacji odbywa się poprzez skupieniu ruchu w danym stawie (wyizolowaniu – tak by ruch odbywał się tylko w poddawanym terapii stawie). Zabieg polega na przyłożeniu do stawu pacjenta siły (impulsu) o bardzo małej amplitudzie, lecz dużej szybkości w ściśle określonym kierunku, w celu pokonania nabudowanej wcześniej bariery ruchomości w danym stawie pacjenta, która często prowadzi do słyszalnego „kliknięcia” oraz odruchowego zmniejszenia spazmu mięśniowego w obrębie stawu oraz tkankach powiązanych z nim neurologicznie, które przynoszą ulgę. Tworzenie bariery manipulacyjnej polega na wprowadzaniu określonej liczby komponent ruchowych, które stopniowo zmniejszają ruchomość stawu i wywołują specyficzny rodzaj napięcia, który ostatecznie zostaje rozprężony poprzez impuls końcowy. Techniki manipulacyjne HVLA są niezwykle efektowne i najbezpieczniejsze jeśli chodzi o manipulacje stawowe, nie mają na celu przekraczania fizjologicznego zakresu ruchomości. To powszechnie stosowany rodzaj terapii w leczeniu dolegliwości bólowych i dysfunkcji różnego pochodzenia. Wykorzystuje się do korekcji i specyficznej mobilizacji stawów a efekt dobrze wykonanej techniki wpływa pozytywnie na układ nerwowy, krwionośny, limfatyczny i mięśniowo szkieletowy.