W trakcie tej terapii techniki wykonywane są bardzo powoli co daje tkankom czas na fizjologiczną odpowiedź i przystosowanie się do nowych warunków. Wymaga to od terapeuty wyjątkowo dobrej palpacji i umiejętności lokalizowania zmian w tkankach. Zmierza do rozluźnienia, wydłużenia i uwolnienia utrzymujących się wzorców nieprawidłowych napięć, zlikwidowania zrostów między grupami mięśniowymi w możliwie najbardziej skuteczny i energooszczędny sposób. Dochodzi do zmniejszenia bólu, rozluźnienia napięć mięśni i powięzi, przywrócenia prawidłowej postawy, większej gibkości i płynności ruchu, zwiększenia elastyczności tkanek i poprawy zakresu ruchu w stawach, ścięgnach. Masażysta w trakcie sesji nie korzysta ze środków poślizgowych lub używa ich w ograniczonym stopniu, ponieważ utrudniają one dokładne dotarcie do tkanek.